“ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה”
מהי ברכה ומהי קללה בעבודת ה’?
מהו אדם מבורך?
מה הקשר בין ירושת הארץ לשמירת החוקים והמצוות?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ראה תשע”ד

Cart
  • No products in the cart.