חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

למה התורה נתנה פתח להתיר אשת יפת תאר, כלומר, להתחתן עם אישה נוכריה?
ולמה כל ההנהגות המוזרות הנהוגות בה?
רש”י אומר מדובר במלחמת רשות ומדברת התורה כנגד יצר הרע
מהי מלחמת הרשות וכיצד ניתן לנצח בה?
היהדות אומרת “שקר החן והבל היופי” (משלי ל”א) מיהי אם כן אשת יפת תאר?
באיזה אופן יכול האדם להתקשר עם הנשמה ולהתקרב לה’ יתברך?
שיעורו של הרב מרדכי אברהם גוטליב בפרשת כי תצא תש”פ

slot qris