כי תבוא-ביאה לארץ ישראל
מה מסמלת ארץ ישראל?
מצד החסד, יש לומר תודה על מה שיש לנו, להודות על החסדים. איך אומרים תודה?
ארץ ישראל-ארץ זבת חלב ודבש. מתי זוכים לכל הטוב הרוחני והגשמי של ארץ ישראל?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת דברים תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.