חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משה מתחנן לה’ שיתיר לו להיכנס לארץ ישראל מצד מתנת חינם. ה’ מסרב
כיצד יתכן שאחרי כל פועלו של משה שהוציא את בני ישראל ממצרים והוליכם במדבר, ה’ מסרב לאפשר לו להיכנס לארץ ישראל?
ה’ ביקש (במדבר כ’) ממשה ואהרן להוציא מים מן הסלע ע”י דיבור והם היכו אותו
לכן נענשו ולא נכנסו לארץ. מדוע לא מחל להם ה’?
איך מסביר את זה הזוהר הקדוש?
מה זה זעיר אנפין ואריך אנפין?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ואתחנן תש”פ

slot qris