שירה זו היא ברית כרותה בין הקב”ה לעם ישראל
הקב”ה מכונה שמים והארץ היא השכינה הקדושה, אנחנו. זהו חוק משפיע ומקבל
כיצד משפיעה התורה עלינו? לאיזה כיוון אנו אמורים “להידחף” ע”י התורה?
“עם נבל ולא חכם” מדוע ישראל מכונים כך?
כיצד מושכים נקיון ביום הכיפורים? מאיזה צורות גשמיות אנו מתנתקים?
כיצד מושכים הזנה רוחנית? מה תפקיד תפילות יום הכיפורים?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת האזינו תש”פ

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.