חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אברהם עוזב את חרן והולך לכנען. בכנען הוא הולך לשכם ומשם לבית אל ואח”כ מדרים הנגבה הלוך ונסוע-
מה פשר כל ההתרוצצות הזו? מדוע כתוב ויעבר?
מדוע כתוב לך לך אל הארץ אשר אראך ולא לך לך אל ארץ ישראל?
בשביל מה אברהם, שהולך בדרך האמונה והרצון להשפיע, לוקח אתו את לוט שהוא ההפך מזה?
מזבח רמז לשכינה. מה פשר הקמת שניי המזבחות לה’?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת לך לך תשפ”א

slot qris