חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אברהם אבינו מחפש מצוות ויושב פתח האהל. מה האירוע שמתרחש?
למה דוקא באלוני ממרא, מהם שלושת כוחות הנפש הנמצאים באדם?
מדוע עושה אברהם את כל פעולותיו במהירות?
מה מייצגת הסעודה ברוחניות? מה הרמז לעבודת האדם?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת וירא תשפ”א

slot qris