יהודה-מרכבה לתפילה, יוסף-מרכבה לגאולה
מה רוצה יהודה מיוסף?
מדוע כתוב בפרשה: “ויגש אליו יהודה ויאמר…” גם ויגש גם ויאמר,לא מספיק ויאמר?
מה פירוש שיוסף אומר על בנימין: “ואשימה עיני עליו”?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת ויגש תשע”ד

כל נושאי הקורס

חזרה ל בראשית
Cart
  • No products in the cart.