היהדות בנויה על אמונה אך אנו מלאים ספקות. מה עניין המרגלים שבתוכינו?
למה התכוון ה’ יתברך כשאמר למשה שלח לך אנשים?
מדוע נסמכה פרשת שלח לפרשת בהעלותך?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת שלח תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.