“והיה באכלכם מלחם הארץ” רק בארץ ישראל קיימת מצוות הפרשת חלה
לחם לשון מלחמה, מה המלחמה שלנו?
מה פירוש תרימו תרומה לה’?
אדם צריך להרגיש מי בעל הבית ומי האורח-מהי השפעת המצוות המעשיות עלינו?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת שלח לך תשפ”א

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.