קרח ועדתו מערערים על מנהיגות משה ואהרן: “רב לכם כי כל העדה קדושים”
ערעור על מנהיגות ועל תפקיד רב האם הם רלונטים גם בימנו?
איך בחרו מנהיג בחסידות בתקופת הבעש”ט, מה היה הקו המוביל? מה היום?
דרכי קדושה קשות-מי ראוי להיות רב?
שיעורו של הרב אברהם מרדכי גוטליב בפרשת קרח תשע”ד

כל נושאי הקורס

Cart
  • No products in the cart.